dissabte, de juliol 04, 2009

diumenge, de juny 14, 2009

DOSSIER D'HISTÒRIA II GES IIPRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 9. LA GUERRA FREDA

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 8. LA IIª GUERRA MUNDIAL

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 7. ENTREGUERRES

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 5. LA REVOLUCIÓ SOVIÈTICA

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 4. EL MOVIMENT OBRER

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 3. L'IMPERIALISME COLONIAL, CINQUENA PART

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 3. L'IMPERIALISME COLONIAL, QUARTA PART

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 3. L'IMPERIALISME COLONIAL, TERCERA PART

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 3. L'IMPERIALISME COLONIAL, SEGONA PART

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 3. L'IMPERIALISME COLONIAL, PRIMERA PART

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 2. LES REVOLUCIONS BURGESES, SEGONA PART

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 2. LES REVOLUCIONS BURGESES, PRIMERA PART

PRESENTACIONS HISTÒRIA II GES II: 1. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL

divendres, de juny 12, 2009

DOSSIER DE GEOGRAFIA II GES II

PRESENTACIONS GEOGRAFIA II GES II UD 3: URBANISME I SOCIETAT

PRESENTACIONS GEOGRAFIA II GES II UD 2: L'ESPAI ECONÒMIC, 5ª PART

PRESENTACIONS GEOGRAFIA II GES II UD 2: L'ESPAI ECONÒMIC, 4ª PART

PRESENTACIONS GEOGRAFIA II GES II UD 2: L'ESPAI ECONÒMIC, 3ª PART

PRESENTACIONS GEOGRAFIA II GES II UD 2: L'ESPAI ECONÒMIC, 2ª PART

PRESENTACIONS GEOGRAFIA II GES II UD 2: L'ESPAI ECONÒMIC, 1ª PART

PRESENTACIONS GEOGRAFIA II GES II UD 1: DEMOGRAFIA

DOSSIER DE GEOGRAFIA I GES I

PRESENTACIONS GEOGRAFIA I GES I UD 4 LES INTERVENCIONS HUMANES EN EL MEDI AMBIENT, 2ª PART: EL MEDI AMBIENT, LA DESFORESTACIÓ, LA CONTAMINACIÓ

PRESENTACIONS GEOGRAFIA I GES I UD 4 LES INTERVENCIONS HUMANES EN EL MEDI AMBIENT, 1ª PART: IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS AMBIENTALS D'ORIGEN NATURAL

PRESENTACIONS GEOGRAFIA I GES I UD 3 CLIMES I PAISATGES, IVª PART

LOCALITZACIÓ DE LES PRINCIPALS VARIETATS CLIMÀTIQUES A CATALUNYA I ESPANYA, LA NECESSITAT DE PROTEGIR ESL DIFERENTS PAISATGES

PRESENTACIONS GEOGRAFIA I GES I UD 3 CLIMES I PAISATGES IVª PART: CLIMA TROPICAL SEC, CLIMA DESÈRTIC

PRESENTACIONS GEOGRAFIA I GES I CLIMES I PAISATGES UD3 IIIª PART:CLIMA MEDITERRANI, CLIMA OCEÀNIC, CLIMA CONTINENTAL, CLIMA EQUATORIAL, CLIMA TROPICAL

PRESENTACIONS GEOGRAFIA I GES I UD 3 CLIMES I PAISATGES IIª PART: ZONES CLIMÀTIQUES, CLIMA POLAR, CLIMA DE MUNTANYA

divendres, d’octubre 10, 2008

LES CIÈNCIES SOCIALS PER A PERSONES ADULTES EN EL GRADUAT DE SECUNDÀRIA (GES) I LES PACFGS I CURS D' INFORMÀTICA


Són per aquest any de 2008-2009 de canvis, el següent:

PRIMER TRIMESTRE: ACOLLIDA, AL NIVELL I (A)>>>> CIUTADANIA, DRETS HUMANS, SISTEMES POLÍTICS, CONFLICTES INTERNACIONALS I DEFENSA DEL MEDIAMBIENT; AL NIVELL II (B) >>>> MIGRACIONS

SEGON TRIMESTRE: SITUACIÓ, PER AMBDÓS NIVELLS (IA i 2B) >>>> GEOGRAFIA (pautada en física i social i econòmica)

TERCER TRIMESTRE: CULTURA (IA i 2B) >>>> HISTÒRIA (pautada en memòria, aprendre a pensar, construir la biografia individual i de la societat)

**** >>>> aplicacions a la realitat immediata:
1) ARTS I ARTISTES (La història de l'art del classicisme a 1991, subratllar l'acció de la dona i les minories com elements motor amb la diferència de classes de l'imaginari i el gust, potenciar les arts decoratives, la música i el cinema com a llenguatges clau)
2) RUBÍ FA FI: de la ciutat del Vallès, tot, del particular al general. La vil·la com a realitat als ulls del materialisme dialèctic.

**** >>>> per a les PACFGS Geografia Social i Econòmica o coneixements globals (no globalitzadors) per canalitzar tota l'energia de la formació professional.

**** >>>> per al curs d'Informàtica de nivell preliminar i inicial, facilitar coneixements i eines per millorar la qualitat de vida i transformar l'entorn en llibertat, justícia i igualtat econòmica.

diumenge, de setembre 14, 2008